در پرشیا خودرو و با هدف افزایش سطح کیفی پرسنل متخصص برگزار گردید

پروژه توانمندسازی سرمایه های انسانی با برگزاری آزمون جامع شایستگی های فنی در شرکت پرشیاخودرو

مجموعه پرشیا خودرو در راستای افزایش سطح کیفی پرسنل متخصص و توانمندسازی سرمایه های انسانی، آزمونی با عنوان ارزیابی دانش تخصصی نیروهای فنی با حضور حدود 100 تن از پرسنل این شرکت برگزار نمود.

*

این آزمون در حضور مدیران ارشد پرشیا خودرو برگزار گردید، و جناب مهندس ملکان مدیریت عامل پرشیا خودرو در ابتدای این جلسه ضمن معرفی ارزشهای سازمانی، به تشریح برنامه های پرشیا خودرو در زمینه توانمندسازی سرمایه های انسانی و فرهنگ سازمانی پرداخته و عنوان نمودند : " این آزمون در جهت ارتقا ارزش های سازمانی این مجموعه انجام می پذیرد. این ارزش ها شامل مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی، اعتماد و صداقت، اخلاق مداری، کیفیت، تعالی و توانمندسازی بوده که تمرکز این پروژه بر ارزش توانمندسازی است"

آزمون توانمندسازی سرمایه های انسانی پرشیا خودرو راس ساعت 9:15 صبح روز جمعه هفته گذشته برگزار گردید و به مدت 3 ساعت به طول انجامید.

نظرات