شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت ‌نام فروش فوق ‌العاده برداشته شد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال در خانواده برای ثبت نام، اعلام کرد که در رابطه با این موضوع مشکلاتی برای برخی از متقاضیان ایجاد شد و به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا در شرایط فروش جدید خودروسازان شرط پلاک فعال برای خانوار برداشته شود.

به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، مدیر کل صنایع حمل ‌و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه اعلام کرد که به منظور کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو و با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو، مقرر شده تا طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو را برگزار کنیم، ولی یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت ‌نام است که این شرط برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا تعیین شده است.

همانند طرح های فروش ابتدایی خودروسازان، در حال حاضر فقط موضوع پلاک فعال شخص متقاضیان مطرح بوده و شخص متقاضی نباید پلاک فعال داشته باشد.

نظرات