بازگشت گیت های دریافت نقدی عوارض به آزادراه ها

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

بیات مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور در گفتگو با صدا و سیما عنوان داشت که پس از بهره برداری از منطقه یک آزادراه تهران - شمال، عوارض آزادراهی به صورت الکترنیکی اخذ می شد که به دلیل بروز برخی مشکلات، دوباره مجبور به اخذ عوارض به صورت دستی خواهیم بود تا این مشکلات رفع شود.

در این خصوص مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور اعلام کرد که وصول عوارض الکترونیکی منطقه یک آزادراه تهران - شمال حدود 20 درصد بود که این عدد در مقایسه با سرمایه گذاری انجام شده بسیار ناچیز است. در واقع بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذار باید از محل وصول عوارض برگردانده شود که این اتفاق با الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی رخ نداده است.

بیات در ادامه اعلام کرد که در حال حاضر عوارض آزادراه های کشور تا بازسازی زیرساخت های دریافت عوارض الکترونیکی و از همه مهم تر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم در راستای اخذ الکترونیکی عوارض، دریافت عوارض به صورت نقدی انجام خواهد شد.

نظرات