ایلان ماسک بعد از دریافت نتیجه های متفاوت تست کرونا در یک روز، آزمایش های کرونا را جعلی است!

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

ایلان ماسک، مدیرعامل کمپانی خودروسازی تسلا در صفحه شخصی توییتر خود اعلام کرد که پس از انجام آزمایش کووید 19 در یک روز، دو نتیجه مثبت و دو نتیجه منفی از تست کرونای خود بدست آورده تا به دنبال کنندگان خود اثبات کند که چیزی بسیار ساختگی و بزرگ در حال وقوع است.

ایلان ماسک در طول یک روز، چهار بار مورد آزمایش تست کرونا قرار گرفت که از این چهار تست کرونا، نتیجه دو آزمایش منفی و نتیجه دو آزمایش دیگر مثبت اعلام شدند، این درحالیست که هر 4 تست کرونای ایلان ماسک در یک آزمایشگاه، در یک دستگاه مشابه و توسط یک پرستار انجام شده است.

او پس از دیدن نتیجه آزمایشات، بلافاصله در توییتر خود نتیجه آزمایش را اعلام کرد که البته اقدام او از سوی دنبال کنندگان و مخاطبان توییتر مورد انتقاد قرار گرفت، ولی ایلان ماسک اعلام کرد که هنوز نتیجه آزمایش PCR وی اعلام نشده و این آزمایش در حال حاضر دقیق ترین نوع آزمایش برای شناسایی افراد بیمار مبتلا به ویروس کرونا است.

ایلان ماسک در توییتی دیگر اعلام کرد که آنچه برای او اتفاق افتاده، قطعا برای افراد دیگری هم اتفاق می افتد و این کار باعث شده تا شاهد رشد چشمگیر شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان باشیم، هرچند گرفتن نتیجه های متفاوت می تواند نوعی درآمدزایی از افراد بیمار باشد.

نظرات