تعطیلی پمپ بنزین ها صحت ندارد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

اعلام هر خبر مهمی، حواشی و شایعاتی هم در پی دارد و اخیرا با اعلام محدودیت های گسترده کرونایی از اول آذرماه، شایعات و حواشی زیادی هم در رابطه با تعطیلی برخی اصناف بسیار مهم منتشر شده است که نمونه آن را می توانیم تعطیلی پمپ بنزین ها پس از اعمال محدودیت ها مثال بزنیم.

با انتشار خبر آغاز محدودیت های شدید و تعطیلی شهرهای قرمز از اول آذرماه امسال، شایعاتی منتشر شد که تعطیلی سراسری شامل پمپ بنزین ها نیز شده و قرار است که این صنف همانند بسیاری از مشاغل دیگر، به طور موقت از اول آذرماه تعطیل شوند.

در واکنش به انتشار این خبر، روز گذشته رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین اعلام کرد که هیچگونه محدودیتی برای صنف جایگاه داران بنزین اعمال نشده و از اول آذرماه هیچکدام از جایگاه های سوخت کشور تعطیل نخواهند شد.

نظرات