تعمیرگاه ها و قطعه فروشان فعال، اما نمایشگاه و مراکز تعویض پلاک تعطیل

از شنبه 1 آذرماه، محدودیت های وسیع کشوری به منظور مقابله با ویروس کرونا آغاز خواهد شد و در این طرح گسترده لازم است که برخی مشاغل به صورت محدود و برخی دیگر به طور کامل تعطیل شوند. در واقع مشاغل مختلف به 4 گروه تقسیم می شوند که تنها گروه اول مجاز به فعالیت در محدودیت های کرونایی خواهد بود.

باتوجه به جدولی که انتهای مقاله قرار گرفته است، می توان گفت که تعمیرگاه های خودرو، قطعه فروشان و همچنین پمپ بنزین های کشور در محدودیت های کرونایی اول آذرماه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند، اما در مقابل مراکز شماره گذاری، بازار و نمایشگاه های فروش خودرو لازم به توقف فعالیت های خود هستند.

مشاغل ممنوعه از 1 آذرماه

نظرات