موتورسیکلت سواران متخلف در تهران به خدمت پلیس در می آیند

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

رئيس پلیس راهور تهران روز گذشته با اشاره به موتورسیکلت سواران متخلف و جریمه ای که برای آنان در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این پس موتورسیکلت سواران متخلف برای برخی تخلفات خود بجای توقیف و انتقال موتور به پارکینگ، کاور پلیس می پوشند و برای حداقل یک دقیقه یا حداکثر 12 ساعت به عنوان تامین کننده نظم و امنیت، به ماموران پلیس کمک خواهند کرد.

از این پس موتورسیکلت سوارانی که مرتکب تخلفاتی همچون نداشتن کلاه ایمنی، حرکت در خطوط ویژه و رفتن از مسیرهای ممنوع شوند و یا حرکات نمایشی انجام دهند، در مدت زمانی مشخص کاور پلیس به تن کرده و برای پلیس کار می کنند.

این طرح موتوریار نامگذاری شده و هدف این است که بجای توقیف موتورسیکلت و انتقال به پارکینگ، موتورسیکلت سواران متخلف به خدمت نیروی پلیس در می آیند، هرچند اختیار دارند که بین این دو گزینه مجازات یکی را انتخاب کنند.

نظرات