از سال 1400، تبدیل خودروی پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی امکان پذیر خواهد بود!

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

روز گذشته مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز از امکان تبدیل کردن پلاک اروندی به پلاک ملی خبر داد و اعلام کرد که دارندگان خودروهای پلاک اروندی با پرداخت عوارض خودرو از سال 1400 می توانند پلاک ماشین خود را به پلاک ملی تبدیل کنند.

این خبر در صفحه توییتر شخصی نماینده اهواز اعلام شد و در این خصوص عنوان کرد که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، در سال 1400 خودروهای پلاک مناطق آزاد (مانند منطقه آزاد اروند) می توانند با پرداخت عوارض خودرو، پلاک منطقه را به پلاک ملی تبدیل کنند.

خبری که روز گذشته در خصوص امکان ورود خودروهای پلاک موقت به سرزمین اصلی منتشر شد، چنین می گوید که دارندگان خودروهای غیرآمریکایی پلاک مناطق آزاد که شامل دیگر مناطق آزاد کشور از جمله چابهار، ارس، کیش و... نیز می شود، شامل این طرح شده و می توانند پلاک ماشین های خود را به پلاک ملی تبدیل کرده و در سرزمین اصلی امکان تردد یا خرید و فروش داشته باشند.

نظرات