قیمت خودروهای داخلی در 3 ماهه آخر سال افزایش پیدا نخواهد کرد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

براساس مصوبه شورای رقابت مبنی بر بازنگری و افزایش 3 ماه یکبار قیمت خودرو، در بهمن ماه امسال نیز منتظر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بودیم و شرکت های خودروسازی هم منتظر صدور مجوز برای افزایش قیمت های خود بودند، اما روز گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی بازار، شورای رقابت تصمیم گرفت رفتاری هیجان انگیز در بازار خودرو انجام نداده تا در سه ماهه پایانی سال 99 محصولات ایران خودرو و سایپا هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشد.

روز گذشته رضا شیوا در نشست خبری اعلام کرد که شورای رقابت نرخ تورم بخشی سه ماهه پایان سال را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات ایران خودرو 14.1 درصد و محصولات سایپا 14.75 درصد بوده است، اما با توجه به شرایط بازار شورای رقابت تصمیم گرفته تا رفتاری هیجانی در بازار خودرو انجام نداده و محصولات این دو شرکت در سه ماهه پایانی سال هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت.

نظرات