حدود 30 درصد از تصادفات در کشور ساختگی هستند!

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

میر قاسمی، مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی روز گذشته با اشاره به ساختگی بودن بخش قابل توجهی از تصادفات جاده ای کشور، اعلام کرد که طبق برآوردهای بیمه مرکزی حدود 30 درصد خسارات بیمه نامه شخص ثالث ساختگی هستند و بیمه مرکزی در حالت طراحی سیستمی برای شناسایی این افراد است تا از خسارت شرکت های بیمه جلوگیری کند.

به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران، مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: زمانی ما به ساختگی بودن تصادفات پی می بریم که متوجه می شویم یک فرد در سال چندین بار اقدام به دریافت خسارت از بیمه ها کرده است و باتوجه به این شرایط به ساختگی بودن این تصادفات پی می بریم. به همین منظور بیمه مرکزی در حال ساخت سیستمی در سامانه سنهاب است تا به شناسایی این دسته از افراد بپردازد.

برمبنای این سیستم، افرادی که به طور پیوسته باهم تصادف کرده و طی یک سال به طور متعدد خسارت دریافت می کنند، شناسایی خواهند شد.

نظرات
 
 
 
Sam 1399/11/23
بیمه کم پول مفت نگرفته از ملت. هیچوقتم خسارت نمیبینن اینا