موضوعات داغ

عقربه نشانگر میزان بنزین در باک دقیق نیست!

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
عکس مطلب اول

علاوه بر ترافیک غیرقابل‌تحمل و هزینه‌های خدماتی بالا در نمایندگی‌ها، وقتی چراغ بنزین خودرو روشن می‌شود استرس زیادی وجود راننده را فرا می‌گیرد. اما طبق پژوهش‌ها، بازخوانی مصرف سوخت خودروها خیلی دقیق نیست، چون کالیبره کردن آن تقریباً غیرممکن است.

طبق پژوهش انجمن اتومبیل آمریکا، دقت اندازه‌گیری سوخت در سفرهای کوتاه‌ بیشتر تغییر می‌کند، چون سنسورها و نرم‌افزاری که میزان سوخت شما را کنترل می‌کنند نسبت به شتاب متناقض حساس هستند. انجمن اتومبیل آمریکا می‌گوید ۷۴ درصد رانندگان از نمایشگر میزان سوخت باقیمانده استفاده می‌کنند تا بدانند چه زمانی باید باک خودرو را پر کنند. این رانندگان با اتکای کامل به نشانگر مصرف سوخت خودروی خودشان ریسک بزرگی می‌کنند.

انجمن اتومبیل آمریکا توصیه می‌کند که وقتی عقربه نشانگر سوخت به یک چهارم باک می‌رسد رانندگان باید مجدداً سوخت‌گیری کنند. رانندگی با خودرو تا زمانی که چراغ بنزین روشن شود اشتباه بزرگی است، چون رانندگی با بخار بنزین ممکن است پمپ بنزین را فرسوده و در نهایت نابود کند. موتور هم میانه خوبی با بخار بنزین ندارد و همچنین با این کار احتمال رسوب گرفتن باک هم بیشتر می‌شود.

انجمن اتومبیل آمریکا طی همکاری با مرکز تحقیقات خودرویی کالیفرنیای جنوبی، از یک دینامومتر برای تست چند خودرو در سناریوهای رانندگی مختلف استفاده کرده است. به طور متوسط، نشانگر مصرف سوخت این خودروها خطای ۲.۳ درصد را نسبت به میزان مصرف سوخت اندازه‌گیری شده توسط دینامومتر نشان داده است. خطای هر کدام از خودروها از منفی ۶.۴٪ تا مثبت ۲.۸٪ متغیر بوده است.

یعنی یک خودرو میزان مصرف سوخت را تا ۶.۴٪ معادل ۲.۲ مایل بر هر گالون بیشتر نشان داده است، در حالی که یک خودروی دیگر میزان مصرف سوخت را ۲.۸٪ معادل ۰.۹ مایل بر هر گالون کمتر نشان داده است.

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد