موضوعات داغ

فروش وانت کارا تک و دو کابین در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ + جدول قیمت شهریور 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

طی آخرین اطلاعیه بورس کارا ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ واﻧﺖ ﮐﺎرا ﺗﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ 2000 cc ﺗﯿﭗ 4 و دوﮐﺎﺑﯿﻦ 2000 cc ﺗﯿﭗ 4 از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/07/02 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

محصول واﻧﺖ ﮐﺎرا ﺗﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ 2000cc ﺗﯿﭗ 4 ـ ﻧﻤﺎد ﮐﺎﻻ BMC-KARA1-00 و واﻧﺖ ﮐﺎرا دوﮐﺎﺑﯿﻦ 2000cc ﺗﯿﭗ 4 ـ ﻧﻤﺎد ﮐﺎﻻ BMC-KARA2-00 تولیدی شرکت بهمن موتور در معرض خرید برای متقاضیان قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند با دریافت کد بورسی از طریق بورس کالا برای خرید این محصول و سایر محصولات عرضه شده در بورس اقدام کنند.

فروش وانت کارا تک و دو کابین در بورس

وانت کارا از یک موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه 2 لیتری تنفس طبیعی با حداکثر قدرت 112 اسب بخار در 5400 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور171 نیوتن متر در 2000 دور در دقیقه بهره می‌برد و جعبه دنده5 سرعته دستی وظیفه انتقال نیرو را به دیفرانسیل عقب برعهده دارد.

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ارزش اﻓﺰوده ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺪل ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻗﺮارداد ﺳﻠﻒ
واﻧﺖ ﮐﺎرا ﺗﮏﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ 4 ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ 2,913,577,724 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺳﺘﻮن BMCSCR04 1401 1401/08/30
واﻧﺖ ﮐﺎرا دوﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﯿﭗ 4 ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ 3,015,963,045 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ BMCDCR04 1401 1401/08/30

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد