لاین و لین

عکس نویسنده
فرهاد کاشانی
نویسنده
به نقل از وبسایت مهندس فرهاد کاشانی: ما ایرانی ها تخصص خاصی در استفاده نابجا از کلمات خارجی داریم و نمی دانم که چه اصراری است که کلمه خارجی استفاده کنیم ولی مدل غلط آن را. به چند نمونه زیر توجه کنید.

لیزینگ که در فارسی به عنوان خرید قسطی استفاده می شود در واقع LEASING به معنای اجاره به شرط تملیک است. یعنی من ماشینی را برای مثلاً سه سال اجاره می کنم به شرط اینکه اگر خواستم بتوانم آن را به قیمتی معلوم خریداری نمایم.آنچه که ما “لیزینگ” می خوانیم در واقع FINANCING یا خرید قسطی است.

آنچه که ما در کامپیوتر “رزولیشن” می گوییم در واقع RESOLUTION “رزولوشن” می باشد.

چند روز پیش مطلبی را در مورد مسابقات درگ قلعه مرغی می خواندم و دیدم لنسر EVOLUTION اولوشن را “اولیشن “نوشته بودند. چرا؟ معلوم نیست.

در مورد شماره گیری مجدد تلفن نیز کلمه RE-DIAL (ری – دایل) یعنی دوباره شماره گرفتن را تبدیل به “ردیال” کرده ایم.

ما فقط با کلمات انگلیسی این کار را نمی کنیم و بسیاری از لغات عربی موجود در فارسی فقط شکل کلمه عربی را دارند ولی معنای فارسی آنها با عربی کاملاً متفاوت است.کلمه “استثمار” که در فارسی معنای سوء استفاده از دیگران و به یوغ کشیدن دیگران را دارد و ظاهراً کلمه عربی می باشد در عربی به معنای “سرمایه گذاری” می باشد. شما در فرودگاه دوبی سه کلمه را به معنای تبلیغی برای دوبی می بینید و یکی از آن سه کلمه کلمه “استثمار” است به معنای “سرمایه گذاری” نه سوء استفاده و به یوغ کشیدن دیگران.

و اما کلمه LINE و LANE . در اصطلاحات راهنمایی و رانندگی LINE آن خطوطی است که در خیابان و جاده برای جدا کردن LANE ها می کشند. مسیری را که ماشین ها باید در آن حرکت کنند LANE می باشد و خطوط اطراف آن LINE می باشد که البته در فارسی لاین و لین هر دو “لاین” می باشند.

صحبت از لاین و لین شد.چندوقت پیش (۲۷ آذر ۱۳۹۱) در تقاطع شیخ فضل اله و خیابانی که از طرف میدان آزادی به طرف شمال می رود و نامش را نمی دانم در محل پل هایی که در حال احداث است، لاین ها هنوز لاین های قبل از تغییرات هستند و شما را مستقیماً به طرف گارد ریل هدایت می کنند. در واقع یک پژو نزدیک بود که به خاطر دنبال کردن لاین ها در تاریکی مرا به گارد ریل بکوبد.در سیستم دادگاه های امریکا اگر چنین اتفاقی به وقوع می پیوست شهرداری محل به خاطر بی توجهی باید جریمه و خسارت کامل هر دو ماشین را می داد. وقتی سازمان ها و ارگان ها نیز مانند مردم مسؤول باشند که خسارات بی توجهی خود را بدهند آنها نیز مجبور به انجام کار صحیح می شوند. در یک چنین تغییر و تحولاتی در کالیفرنیا حتی یک دقیقه نیز در خط کشی مجدد خیابان یا اتوبان تأخیر نمی شود. زیرا وقتی سازمان خسارت می دهد مسؤول مربوطه در آن سازمان نیز به نوعی جریمه خود را خواهد پرداخت که این می تواند کسر حقوق یا اخراج با شد. در نتیجه همه کار خود را سر وقت انجام می دهند و لاین های منتهی به گارد ریل یا منتهی به لاین های دیگر یا آسفالت های جدید بدون لاین تا هفته ها وجود نخواهند داشت.
برچسب ها:
نظرات