صدور مجوز تردد خودروهای هوشمند بدون راننده پشتیبان در کالیفرنیا

با توجه به اینکه حوادث اخیر مربوط به خودروهای خودران هنوز از ذهن مردم پاک نشده است، این روزها این نوع خودروها بشردوستانه محسوب نمی شوند. اما اگر از دیدگاه صنعتی به قضیه نگاه کنیم تصادف های تسلا و آبر درصد ناچیزی از تصادفات را تشکیل می دهند.
آزمایش خودروهای خودران ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال ویمو را در نظر بگیرید که قصد دارد با 20 هزار جگوار I-Pace خودران و احتمالا شاخه ای از خودروهای برگرفته از هوندا، جهان را تسخیر کند. از آنجایی که خودروسازان دست بردار نیستند، مقامات رسمی هم مانند آنها عمل می کنند.
معمولا خودروسازان به یک مجوز نیاز دارند تا خودروهای خودران آنها بتوانند در مسیرهای عمومی تردد داشته باشند. تا مدتی پیش این مجوزها برای درجات پایین خودران صادر می شد، یعنی خودروهایی که هنوز هم گهگاهی به هدایت یک راننده انسان نیاز دارند.
این قضیه در کالیفرنیا در شرف تغییر است. احتمال دارد کالیفرنیا اولین ایالت جهان باشد که امکان آزمایش خودروهایی با درجه خودران 5 در مسیرهای عمومی آن وجود دارد.
بر اساس واشنگتن پست، این ایالت در قانون مصوب دوم آوریل به شرکت ها اجازه خواهد داد که خودروهایی بدون فرمان، پدال و هر نوع وسیله دیگر کنترل انسانی را در مسیرهای عمومی رها کنند.

خودروی خودران

خودروی خودران

دولت کالیفرنیا با آگاهی از تصادف مرگبار آبر در آریزونا می گوید برای اینکه مجوز تردد خودروهای خودران در مسیرهای عمومی برای شرکت های سازنده آنها تایید شود، باید ثابت کنند که سیستم های خودران آنها تحت شرایط کنترل شده که محیطی که خودرو برای تردد در آن طراحی شده است را شبیه سازی می کند آزمایش شده است و باید با تمام شرایط عملکرد مطمئن که در قوانین ذکر شده سازگاری داشته باشند.
ضمنا این شرکت ها باید به جوامعی که قصد آزمایش خودروهای خود در آنها را دارند اطلاع دهند که خودروهای خودران در آن ناحیه حضور دارند. هر تصادفی فارغ از اینکه چقدر شدید باشد باید گزارش داده شود. همین قضیه در مورد هر نوع اختلال در عملکرد سیستم های خودران نیز صدق می کند.
این قانون که این ماه به اجرا در آمد، چندین سال در حال آماده شدن برای تصویب بود. احتمالا با وجود انتقادهای ناشی از تصادفات گذشته ایالت های بیشتری از این قانون پیروی خواهند کرد.
نظرات