مناقشه ادامه دارد؛ اتومبیل خودران اوبر مقصر بود یا عابرپیاده؟

عکس نویسنده
فرهاد کاشانی
نویسنده
به نقل از وبسایت مهندس فرهاد کاشانی: در هفته های گذشته در مسابقات اتومبیلرانی خودران شرکت های تسلا و اوبر جفت بر یک مساوی شدند منتهی تسلا راننده ی خود را کشت ولی اوبر عابر را کشت. نمی دانم کدام قابل درک ترند؟ پیاده ای که از خط کشی عبور نمی کرده یا راننده ای که فرمان را کامل به دست اتوپایلوت سپرده بوده. البته در مورد تسلا این فقط یک حدس است چون کامپیوتر آتش گرفته هنوز مقصر واقعی مشخص نیست ولی من فکر می کنم که هم عابری که از خط کشی نرفته مقصر بوده هم ولووی ۹۰ شرکت اوبر که تازه راننده ای هم توی آن بوده وی را زیر کرده که البته شاهدان عینی گفته اند که سر راننده به زیر بوده. خدا این اس ام اس را نابود کند که تمام مردم دنیا را سر به زیر کرده. دیگر پلیسی هم که اینجا در پشت فرمان کمین می کرد که رانندگان خاطی را بگیرد می بیند که سرش به زیر است و مثلاً دارد کار می کند و در واقع به اس ام اس جواب می دهد.
بهرحال من در همین جا بدون داشتن اطلاعات کافی همانطور که رسم دیرینه ما ایرانیان است هم راننده تسلا را مقصر می دانم و هم عابر پیاده را. راننده ی تسلا چون یا ماشین در حالت خودران بوده و یا نبوده. اگر نبوده که راننده مقصر است و اگر هم بوده باز راننده مقصر است چون از روز اول به او گفته می شود که این یک سیستم آزمایش بتا است و راننده باید در هر حالتی مواظب باشد و اندک فشاری از سوی راننده به فرمان کنترل را به وی برمی گرداند پس اگر حواسش به چیز دیگری و احتمال خواندن اس ام اس بوده باز هم مقصر است.
و اما آزمایش ماشین های خودران در خیابان و جاده. آیا این درست است که وقتی ولوو هنوز خودش ماشین خودرانش را بیرون نداده اوبر ماشین ولووی وی را برداشته و تبدیل به خودران کند؟ اصلاً آیا درست است که یک شرکت تاکسی رانی وارد کار تکنولوژی شود آن هم با هدف حذف راننده های تاکسی و ازدیاد درآمد به میزان ۵۰۰۰ دلار در ماه برای هر تاکسی؟ واقعاً در این داستان ماشین های خودران گوگل و شعبه اش WAYMO از همه قدیمی تر هستند و شاید بعدش تسلا و وقتی می شنوید که همه دارند ماشین خودران می زنند من تعجب می کنم که اینها کی آزمایشات خود را انجام دادند. این شرکت WAYMO ده سال است که دارد صدها ماشین را در همسایگی ما در خیابان ها آزمایش می کند و هنوز ادعای خودرانی کامل ندارد و تازه در انتها باید تکنولوژی خود را به بقیه بفروشد. ولی کدام بقیه اگر همه دارند ماشین خودشان را می زنند پس WAYMO می خواهد خودش ماشین بزند و یا شرکت تاکسی رانی باز کند یا چی؟
آیا این شرکت ها حق دارند که با جان مردم برای پیشرفت علم بازی کنند؟
اولین بشری هم که در دیترویت زیر ماشین رفت خیلی در خبرگزاری ها مطرح شد چون اسب ها و گاری ها معمولاً کسی را به این شدت زیر نمی کردند ولی بالاخره طوری این مسئله جا افتاد که در امریکا سالی بیش از ده هزار نفر در تصادفات اتومبیل با اتومبیل یا با عابر پیاده کشته می شوند و هیچکس حرفش را هم نمی زند بجز کمپانی ولوو که اعلام کرده که ماشین های ولوو از سال ۲۰۲۰ کسی را نخواهند کشت. ببینیم و تعریف کنیم.

مشکل برنامه ریزی این ماشین ها در خیابان ها این است که مثلاً فکر کنید که این ولوو چند انتخاب داشت . یا ترمز میخ می کرد که ماشین عقبی به وی می کوفت و شاید سرنشین را می کشت یا به راست فرمان می داد که مثلاً سه مرد بزرگ کنار خیابان بودند یا به سمت چپ می داد که یک دختر بچه ای کنار خیابان بود. حالا باید کدام را بکشد؟ مسافری که دارد کرایه می دهد؟ زنی که جلوی ماشین پریده؟ سه مرد بیکار کنار خیابان؟ یک دختر بچه خوشگل در کنار خیابان؟ این کاری است که مغزمان در ثانیه این کار را می کند و تصمیم را می گیرد حالا درست یا غلط ولی ما تصمیم را می گیریم. کامپیوتر به برنامه احتیاج دارد. کامپیوتر از خودش عقلی ندارد.
باید برایش تعریف بشود که در این حالت چه کسی را بکشد و یا نکشد. حالا اگر دو دختربچه بود چی؟ اگر دو مرد بالغ بود چی؟ آیا کلاً باید برای سیستم ارزش انسان ها تعریف بشود که مثلاً ارزش یک بچه یک است اگر دختر باشد دو است و ارزش یک مرد بالغ نیم است و اگر سه نفر باشند ۱٫۵ است و ارزش سگ هم دو است. البته در عربستان ارزش تمام نسوان نیم است و مردان یک، مگر از خانواده سلطنتی باشند. سگ هم که به درک و اصلاً جایز است که راننده بطرف سگ برود و سگ و صاحبش را با هم بکشد.
اینها چیزهایی است که آقای خسروشاهی مدیرعامل اوبر و ایلان ماسک مدیرعامل تسلا باید هر روز به آن فکر کنند.
برچسب ها:
نظرات