جریمه 50 هزار یورویی برای تیم فراری به خاطر آسیب دیدن پای مکانیک در پیت استاپ + فیلم

تیم فراری به خاطر اشتباهی که هنگام ترخیص خودرو از پیت استاپ رخ داد 50 هزار یورو جریمه شد. جریان از این قرار است که کیمی ریکونن برای دومین توقفش در مسابقه وارد پیت استاپ شده بود زیرا در سمت چپ قسمت عقب خودرویش مشکلی پیش آمده بود.
با اینکه آخرین چرخ خودرویش تعویض نشده بود به ریکونن اطلاع دادند که کار تمام شده است و او پیت استاپ را ترک کرد. هنگامی که با شتاب محوطه پیت استاپ را ترک کرد به یکی از مکانیک ها که چرخ تعویضی را در دست داشت و در آنجا ایستاده بود برخورد کرد، از روی پای او رد شد و باعث شکستن پای این مکانیک شد.
فدراسیون اتومبیلرانی FIA فراری را احضار کرد تا ببیند فراری برای این اشتباهی که رخ داده چه توضیحی دارد و در پایان فراری 50 هزار یورو جریمه شد.
در بیانیه ای که توسط مباشران صادر شد، فدراسیون اتومبیلرانی FIA گفت:
« مباشران تشخیص دادند که خودروی مذکور به صورت ناامنی فضای پیت استاپ را ترک کرده بود. تیم فراری این خودرو را طوری ترخیص کرده بودند که باعث به خطر افتادن پرسنل پیت استاپ و آسیب رسیدن به یکی از آنها شده بود. »
رایکونن گفت که زیاد از این موضوع چیزی نفهمید که چگونه یا چرا خودروی او را اینقدر زود از پیت استاپ ترخیص کردند و گفت که وظیفه او این است که با سبز شدن چراغ حرکت کند. به گفته او علامت دادن چراغ تنها چیزی است که یک راننده در پیت استاپ به آن نگاه می کند. طبق گزارش Motorsport.com این چراغ به صورت خودکار هنگامی که هر 4 تایر خودرو تعویض شوند تغییر می کند ولی این بار این چراغ در حالتی سبز شد که فقط سه تا از تایرهای خودرو تعویض شده بودند. به همین دلیل رایکونن مجبور شد فورا توقف کند زیرا طبق قوانین فرمول 1 رانندگی با تایرهای ناهماهنگ مجاز نیست.

حادثه در پیت استاپ برای تیم فراری

حادثه در پیت استاپ برای تیم فراری

در این فیلم می توانید حادثه ای که رخ داده است را مشاهده کنید.


نظرات