موضوعات داغ
هوندا

تاریخچه

هوندا از جمله خودروسازها و موتورسیکلت سازهای قدیمی ژاپنی است. در رده موتورسیکلت همواره جزو برندهای پیشرو بوده و به طور مثال هوندا کلیک این شرکت، چنان در بازارها مختلف شهرت یافت که بسیاری از تولیدکننده ها به تولید کپی های آن پرداختند تا بتوانند سهم بازاری را به کمک کپی برداری از طراحی هوندا کلیک بدست بیاورند