خودروهای تویوتا موجود در بازار ایران
تویوتا

خودروهای تویوتا موجود در بازار ایران

نام خودرو: تویوتا لندکروزر GXR
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3956 سی سی
قیمت: 1200-1250 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/3/9

مشخصات فنی قیمت تویوتا لندکروزر GXR
نام خودرو: تویوتا هایلوکس 2016
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2694 سی سی
قیمت: 639-814 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/12

مشخصات فنی قیمت تویوتا هایلوکس 2016
نام خودرو: تویوتا راو4 جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2494 سی سی
قیمت: 649-679 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/12

مشخصات فنی قیمت تویوتا راو4 جدید
نام خودرو: تویوتا RAV4
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2494 سی سی
قیمت: 585-660 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/5/25

مشخصات فنی قیمت تویوتا RAV4
نام خودرو: تویوتا کمری هیبریدی XLE
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2494 سی سی
قیمت: 550 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/3

مشخصات فنی قیمت تویوتا کمری هیبریدی XLE
نام خودرو: تویوتا کمری هیبریدی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2494 سی سی
قیمت: 500 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/3/9

مشخصات فنی قیمت تویوتا کمری هیبریدی
نام خودرو: تویوتا CHR توربو
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1197 سی سی
قیمت: 455-479 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/12

مشخصات فنی قیمت تویوتا CHR توربو
نام خودرو: تویوتا لندکروزر VXR
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4664 سی سی
قیمت: 196-420 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا لندکروزر VXR
نام خودرو: تویوتا پریوس
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1798 سی سی
قیمت: 380 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/12

مشخصات فنی قیمت تویوتا پریوس
نام خودرو: تویوتا پرادو VX چهار در
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3956 سی سی
قیمت: 370-375 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا پرادو VX چهار در
نام خودرو: تویوتا لندکروز GXR
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3956 سی سی
قیمت: 245-345 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا لندکروز GXR
نام خودرو: تویوتا فورچونر
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3956 سی سی
قیمت: 255-335 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/9

مشخصات فنی قیمت تویوتا فورچونر
نام خودرو: تویوتا هایس
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2694 سی سی
قیمت: 320 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا هایس
نام خودرو: تویوتا FJ کروزر
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3956 سی سی
قیمت: 225-275 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا FJ کروزر
نام خودرو: تویوتا هایلوکس 2 کابین
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2694 سی سی
قیمت: 140-238 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/16

مشخصات فنی قیمت تویوتا هایلوکس 2 کابین
123
Top