خودروهای جیلی موجود در بازار ایران

خودروهای جیلی موجود در بازار ایران

نام خودرو: جیلی GC6 اکسلنت
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: 130-140 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/27
مشخصات فنی قیمت جیلی GC6 اکسلنت
نام خودرو: جیلی GC6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: 110-120 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1398/10/27
مشخصات فنی قیمت جیلی GC6
نام خودرو: جیلی امگرند X7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 69-82 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17
مشخصات فنی قیمت جیلی امگرند X7
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 45-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17
مشخصات فنی قیمت جیلی EC7
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 46-59 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17
مشخصات فنی قیمت جیلی EC7-RV