خودروهای رنو موجود در بازار ایران
رنو

خودروهای رنو موجود در بازار ایران

نام خودرو: رنو کولیوس جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2488 سی سی
قیمت: 565-600 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت رنو کولیوس جدید
نام خودرو: رنو تالیسمان
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1618 سی سی
قیمت: 520-555 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1

مشخصات فنی قیمت رنو تالیسمان
نام خودرو: رنو اسکالا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 400 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/4

مشخصات فنی قیمت رنو اسکالا
نام خودرو: رنو کپچر
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1197 سی سی
قیمت: 300 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/14

مشخصات فنی قیمت رنو کپچر
نام خودرو: رنو داستر اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1988 سی سی
قیمت: 270-290 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/7/23

مشخصات فنی قیمت رنو داستر اتوماتیک
نام خودرو: رنو فلوئنس دنده‌ ای
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 220-245 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/31

مشخصات فنی قیمت رنو فلوئنس دنده‌ ای
نام خودرو: رنو اسکالا کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 170 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی قیمت رنو اسکالا کروک
نام خودرو: رنو لتیتیود
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3498 سی سی
قیمت: 110-167 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی قیمت رنو لتیتیود
نام خودرو: رنو فلوئنس E4
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 165 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/5/2

مشخصات فنی قیمت رنو فلوئنس E4
نام خودرو: رنو سفران 2500
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2496 سی سی
قیمت: 115-150 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی قیمت رنو سفران 2500
نام خودرو: رنو کولیوس
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2500 سی سی
قیمت: 120-147 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی قیمت رنو کولیوس
نام خودرو: رنو سیمبل
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 145 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/6/31

مشخصات فنی قیمت رنو سیمبل
نام خودرو: رنو ساندرو استپ وی
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 110-132 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/22

مشخصات فنی قیمت رنو ساندرو استپ وی
نام خودرو: رنو سفران 2000
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 109-123 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18

مشخصات فنی قیمت رنو سفران 2000
نام خودرو: رنو ساندرو اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: 118 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1397/8/22

مشخصات فنی قیمت رنو ساندرو اتوماتیک
12
Top