عملکرد سوبارو فارستر در تست تصادف جانبی

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
مدل جدید سوبارو فارستر 2019 در تست ایمنی انجام شده توسط موسسه ی مستقل ANCAP استرالیا توانست 5 ستاره کامل ایمنی را دریافت کند.
به گفته‌ی جیمز گودوین مدیر اجرایی ANCAP سوبارو فارستر توانست در تست تصادف جانبی و تست محافظت از سرنشینان خردسال نمره‌ ی کامل را دریافت کند.
این خودرو همچنین به امکانات ایمنی فعال مانند سیستم پیشگیری از تصادف و رادار بین خطوط مجهز است. وجود این تجهیزات در چنین خودرویی نشان می دهند که ایمنی مشتریان برای سوبارو جزو اولویت های نخست است.

سوبارو فارستر

سوبارو فارستر

بر اساس اعلام ANCAP سوبارو فارستر در تست حفاظت از سرنشینان بزرگسال نمره ی 94 درصد، حفاظت از سرنشینان خردسال نمره ی 86 درصد، حفاظت از عابران 80 درصد و در عملکرد سیستم های ایمنی فعال نیز نمره ی 78 درصد را دریافت کرد.

سوبارو فارستر

سوبارو فارستر

این 5 ستاره ی ایمنی مربوط به تمامی تیپ های فارستر است که در بازار کشورهای استرالیا و نیوزیلند عرضه می شوند. از دیگر امکانات این خودرو نیز باید به سیستم هشدار نقطه کور، سیستم هشدار خروج از خط، سیستم ترمز اضطراری خودکار و سیستم رادار بین خطوط اشاره کرد.
نظرات