خودروهای پرتیراژ داخلی تنها عامل تصادفات جاده ای نیست

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بازدید از غرفه سایپا در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید عنوان کرد که عامل انسانی در رخ دادن حوادث جاده ای و تصادفات نقش مهمی برعهده داشته و خودروهای پر تیراژ داخلی تنها مقصر شناخته نمی شوند.
به نقل از سایپا نیوز، پیروز بخت در ادامه توضیح داد که سازمان استاندارد مرجع نهایی تعیین کیفیت استاندارد محصولات تولید داخل است. این سازمان آزمون‌های استانداردی بسیاری بر روی خودروهای ساخت داخل اجرایی کرده که بسیاری از خودروها موفق به دریافت ستاره های ایمنی و کسب استانداردهای این سازمان شده اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید توضیح داد که این نمایشگاه از ظرفیت های جدید داخلی بهره برداری کرده و می تواند فرصت مناسبی برای بومی سازی قطعات خودروها با رعایت استانداردهای لازم باشد.
نظرات