خودروهای سایپا موجود در بازار ایران

خودروهای سایپا موجود در بازار ایران

سایپا یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده خودرو ایران است و همواره ارزان ترین قیمت خودرو برای این شرکت بوده است. سایپا چند سالی پرتیراژترین خودرو کشور را روی خط تولید خود داشته و قیمت خودرو این شرکت همیشه جزو اقتصادی ترین ها بوده است. سایپا به همراه ایران خودرو توانسته بیشترین سهم بازار از بازار خودرو کشور را بدست آورد و با این حال کماکان ایران خودرو بزرگ تر از سایپا محسوب می شود. سایپا به غیر از پراید، تولید خودروهای شرکت کیا و برلیانس را نیز بر عهده دارد.
نام خودرو: پراید صبا
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1323 سی سی
قیمت: 127,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: پراید 141
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1323 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی
نام خودرو: پراید 132
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1323 سی سی
قیمت: 115,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: تیبا
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/2/25
مشخصات فنی
نام خودرو: سایپا S300
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1590 سی سی
قیمت: 290,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: تیبا 2
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1503 سی سی
قیمت: 428,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: ساینا
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1503 سی سی
قیمت: 135,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: پادرا
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2389 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/5/17
مشخصات فنی
نام خودرو: پراید وانت
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1323 سی سی
قیمت: 122,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: پراید 111
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1323 سی سی
قیمت: 141,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: کوییک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1503 سی سی
قیمت: 143,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: سایپا شاهین
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1500 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/14
مشخصات فنی
نام خودرو: کوییک R
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1503 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/6/10
مشخصات فنی
نام خودرو: کوییک R پلاس
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1503 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/6/10
مشخصات فنی