بازگشت شکوه به فرمول یک

بازگشت شکوه به فرمول یک

عکس نویسنده
پرهام تحصیلی
نویسنده
راس براون معتقد است تا ۶ماه دیگر شکوه سابق به فرمول یک بازمی‌گردد. وی از طرفداران این ورزش پر هیجان خواست تا روزهای خوب گذشته را به یاد داشته باشند.

در آخرین تغییرات ایجاد شده برای کاهش هزینه های ناشی از لغو اکثر مسابقات فصل ۲۰۲۰ تیم ها بر سر کاهش بودجه خود به توافق رسیدند. بر اساس این توافق کنترل فعالیت های بخش تحقیق و توسعه یکی از اصلی‌ترین راه های کاهش بودجه بوده است.

امروز راس یراون که زمانی برترین مدیر فنی در برترین تیم فرمول یک(فراری) بوده است اعلام کرد که تا شش ماه دیگر این ورزش در جایگاه والایی قرار می‌گیرد و شکوه گذشته خود را باز می یابد.

"به نظر من اوقات سختی که در حال سپری کردن هستیم بی شباهت به دوران فعالیت من در فراری ندارد، بازگشت موفقیت و شکوه به این ورزش بسیار نزدیک است و از تمامی طرفداران برای صبوری و امیدشان تشکر میکنم".
نظرات