همکاری ژاپنی- چینی؛ تولید خودرو برقی مشترک توسط مزدا و چانگان

قرار است شرکت مزدا و شریک چینی اش چانگان با همکاری یکدیگر یک خودروی الکتریکی جدید بسازند. این دو شرکت قصد دارند این خودرو را تا سال 2019 در چین معرفی کنند.
این اقدام مزدا همزمان با همتایان ژاپنی خود یعنی هوندا، تویوتا و نیسان است که قصد دارند خودروهای SUV الکتریکی که در بین مشتریان چینی محبوب هستند را معرفی کنند.
پکن قصد دارد قوانین هوای پاک جدیدی را تصویب کند که پیش بینی می شود طبق این قوانین خودروسازان موظف باشند از باتری ها و قطعات ساخت چین در خودروهای الکتریکی خود استفاده کنند. خودروسازان ژاپنی از قبیل مزدا برای فعالیت در بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی در جهان، در حال ایجاد روابط جدید با بازیگران محلی هستند تا بتوانند از قوانین جدید پیروی کنند.
مزدا برای تولید خودروی الکتریکی جدید این دو شرکت همکار که پیش بینی می شود یک SUV کوچک باشد، موتورها، باتری ها و دیگر قطعات اصلی را عمدتا از شرکت چانگان تهیه خواهد کرد. در میان موارد دیگر، تولید بدنه خودروها به عهده مزدا خواهد بود. این خودروها در شرکت چانگان-مزدا تولید خواهند شد که حاصل مشارکت انتفاعی 50:50 بین این دو شرکت است.

مزدا 2 الکتریکی

مزدا 2 الکتریکی

چین قصد دارد قوانین زیست محیطی جدیدی در سال 2019 وضع کند که بر اساس آن خودروسازان باید خودروهایی با انرژی جدید (مانند خودروهای الکتریکی) تولید کنند که سهم معینی از بازار فروش را در اختیار داشته باشند. گرچه هنوز در این مورد جزئیاتی اعلام نشده است، ولی قوانین جدید به احتمال زیاد خودروسازان را ملزم به استفاده از باتری ها و قطعات اصلی ساخت چین خواهد کرد.
شرکت های چینی از قبیل شرکت Contemporary Amperex Technology که پیشرو در تولید باتری های لیتیوم-ین برای خودروهای الکتریکی است، تولیدکنندگان اصلی باتری خودرو هستند. خودروسازان ژاپنی باید مقدار قابل توجهی باتری از آنها تهیه کنند تا همچنان بتوانند در بازار خودروهای الکتریکی که در حال تحول است رقابت کنند.
نظرات