خودروهای ام وی ام موجود در بازار ایران

نام خودرو: چری MVM110
تعداد سیلندر: 3(6 سوپاپ)
حجم موتور: 800 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/17
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 530
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/18
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1396/11/15
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315 جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 365,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 550 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/5/13
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 110 جدید
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 998 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X33S
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 470,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X22
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 345,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام X55
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1498 سی سی
قیمت: 740,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1399/11/30
مشخصات فنی