خودروهای دی اس موجود در بازار ایران

نام خودرو: دی اس 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/2/31
مشخصات فنی
نام خودرو: دی اس 6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
نام خودرو: دی اس 3
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1199 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
نام خودرو: دی اس 7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1598 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1399/1/24
مشخصات فنی