خودروهای گریت وال موجود در بازار ایران

نام خودرو: گریت وال ولیکس خودکار
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال ولیکسC30 Elite
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/5/1
مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال وینگل3 دوکابین
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی
نام خودرو: گریت‌وال وینگل 5
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/9/27
مشخصات فنی
نام خودرو: گریت وال هاوال H6
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1397/4/16
مشخصات فنی