زامیاد قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد+ جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
گروه خودروسازی سایپا روز‌ گذشته قیمت جدید محصولات شرکت‌ زامیاد را اعلام کرد.
در این فهرست قیمت جدید خودرو پیکاپ ریچ 129 میلیون و 900‌هزار‌ تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت وانت پادرا نیز 62میلیون و 100 هزار تومان تومان اعلام شده است.
ساپیا قیمت وانت نیسان بنزین سوز و دوگانه سوز را نیز به ترتیب 52 میلیون 900 و 55 میلیون 900 هزار تومان تعیین کرده است.
قیمت جدید محصولات زامیاد

قیمت جدید محصولات زامیاد

نظرات