چگونگی انتقال سهمیه طرح ترافیک به خودروی جدید

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
علی پیرحسینلو در مورد نحوه انتقال طرح ترافیک سهمیه‌داران، اظهار داشت: اگر سهمیه‌بگیری قصد انتقال طرح ترافیک خود به خودروی جدید را دارد باید درخواست خود را به دبیرخانه طرح ترافیک واقع در ساختمان اصلی معاونت حمل‌ و نقل ترافیک ارائه کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، وی ادامه داد: در نامه درخواستی باید نسخه‌ای از سند خودروی جدید نیز ارائه شود و مالک باید اطلاعات خودروی جدید خود را درج کند. وی در ادامه تاکید کرد: مالکان نباید قبل از ارائه درخواست اطلاعات خودروی قبلی را در سامانه تهران‌من پاک کنند، زیرا این کار به معنای انصراف از دریافت سهمیه تلقی می‌شود.
وی در پایان بیان داشت: فرآیند بررسی و ثبت اطلاعات خودروی جدید در کمتر از چند روز انجام شده و متقاضیان به راحتی قادر به انتقال سهمیه خود خواهند بود.
نظرات