افزایش تیراژ محصولات رنو در کشور

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
با اعلام آمار تولید خودروسازان به بورس، مشخص شد که تولید دی‌ماه محصولات رنو نسبت به آذرماه رشد داشته است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، پارس خودرو در آذرماه ۶۷۷ دستگاه از انواع محصولات رنو را تولید کرده بود که در دی‌ماه به ۳ هزار و ۲۶۷ دستگاه رسیده و شاهد رشد ۵۰۰ درصدی بوده است. رشد ناگهانی تیراژ محصولات رنو ممکن است مربوط به تسریع در ترخیص قطعات از گمرک باشد. خودروسازان کشور از فرصت سه‌ماهه آمریکا که در اختیار صنعت خودرو پس از خروج از برجام گذاشته بود استفاده لازم را کرده و تا حد امکان قطعات محصولات مختلف از جمله محصولات رنو را وارد کردند. پس از مشکلات ارزی و برخی بخش‌نامه‌های دولت و بانک مرکزی، ترخیص قطعات به کندی صورت گرفت و این عامل باعث کاهش تولید انواع خودرو شد. حال با همکاری که برای تسریع در ترخیص قطعات از گمرک صورت گرفته است، بی ارتباط با افزایش تولید دی‌ماه انواع محصولات رنو نیست و باعث افزایش تیراژ شده است. طبق آمار، خودروسازان چند ده هزار تعهد عقب افتاده محصولات رنو دارند، که بعید است بتوانند به همه این تعهدات عمل کنند.
نظرات