مهلت ترخیص خودروهای وارداتی دو ماه تمدید شد

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
براساس مصوبه جدیدی که دولت منتشر کرده است، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی از گمرک برای دوماه تمدید شد. این مصوبه توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام گردید و حاصل رایزنی ها در جلسه 18 اردیبهشت سال جاری بوده است. طی این مصوبه در بند 3 تصویب نامه شماره 137161/ت56023 ، عبارت چهار ماه به شش ماه تغییر پیدا کرد، لذا مهلت ترخیص خودروهای وارداتی از چهارماه به شش ماه افزایش می یابد. متن این مصوبه را می توانید در ادامه مشاهده کنید:
مصوبه

مصوبه

نظرات