مدیران دولتی و اصحاب رسانه؛ بازرس نامحسوس پلیس راهور

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
سردار سید کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص گشتهای نامحسوس پلس راهور توضیح داد که پلیس راهور قصد احیای این گشت ها را دارد.
به نقل از تسنیم، وی افزود یکی از موضوعات تقریباً رها شده که از آن بسیار محدود استفاده شده بحث بازرسان نامحسوس است و پلیس راهور مجوز استفاده از این بازرسان را دارد. ضابطان و بازرسان نامحسوس در 13 مورد می‌توانند خودروها را جریمه کنند.
بنا به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، به‌ زودی از دستگاه‌ها و سازمانها خواسته می شود که مدیران دولتی در صورت تمایل به پلیس راهور در موضوع بازرسان نامحسوس کمک کنند.
شرط لازم برای احقاق این کار داشتن مدرک کارشناسی برای مدیران دولتی است. طرح بازرسان نامحسوس در ابتدا با کمک مدیران دولتی و اصحاب رسانه‌ها آغاز شده و سپس از مابقی افراد از جمله خود رانندگان نیز در پیاده سازی آن کمک گرفته خواهد شد.
نظرات