احتمال کاهش عرضه تایر در بازار

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزایش ۲۲ درصدی قیمت لاستیک در ستاد تنظیم بازار مورد موافقت قرار نگرفته است.
به نقل از تسنیم، حسین ابراهیمی توضیح داد که دولت به تازگی مصوبه را تصویب کرده که مطابق با آن انجمن حمایت از مصرف کنندگان حق رای در جلسات ستاد تنظیم بازار را بدست آورده و به این ترتیب انجمن حمایت از مصرف کنندگان می تواند با جدیت بیشتری حقوق مصرف کنندگان را دنبال کند.
ابراهیمی در ادامه افزود که در جلسات انجمن در خصوص افزایش قیمت لاستیک توافقاتی حاصل نشد و قرار شد که در جلسات بعدی بررسی‌های بیشتری بر روی این موضوع صورت پذیرد.
وی همچنین در رابطه با بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز عنوان کرد این موضوع هفته آینده در ستاد تنظیم بازار در مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظرات