جلوگیری از سوءاستفاده کارت سوخت تاکسی‌ها با صدور پروانه هوشمند

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره با بازگشت کارت سوخت به سیستم سوخت رسانی کشور، اظهار داشت: در حال رایزنی با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هستیم که روش‌های کنترلی بیشتری برای رانندگان تاکسی لحاظ کنیم.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: این رایزنی‌ها و کنترل‌ها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت سوخت تاکسی‌ها صورت می‌گیرد. هدف ما از این مکاتبات، تعلق گرفتن کارت سوخت به خودروهای فعال است.
وی در پایان بیان داشت: اطلاعات تاکسی‌های فعال دارای پروانه هوشمند رد و بدل می‌شود تا از کارت سوخت تاکسی‌ها سوءاستفاده نشود. به رانندگان تاکسی نیز توصیه می‌کنیم که هر چه سریعتر برای دریافت پروانه هوشمند تاکسیرانی خود اقدام کنند.
نظرات