توقف تولید خودروهایی که ارتقاء کیفیت نداده‌اند

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
روز دوشنبه مدیران و مسئولان صنعت خودروسازی کشور با مسئولین سازمان ملی استاندارد ایران دیدار کرده و به گفت و گو پرداختند.
به نقل از ایسنا، در این دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان در راستای ارتقاء سطح کیفی و ایمنی خودروها تاکید کرده و عنوان کرد حتی اگر سخت و دشوار باشد نیز باید الزامات سازمان ملی استاندارد در خودروسازی لحاظ شود.
نیره پیروزبخت در ادامه عنوان کرد خودروهایی که کیفیت آنها ارتقا پیدا نکرده باشد از چرخه تولید خارج خواهند شد و در صورت همکاری بخش های مختلف شاهد رونق تولید در صنعت خودروسازی خواهیم بود.
در این دیدار مسئولین صنعت خودروسازی چالش‌های موجود در این صنعت را مطرح کرده و دست اندرکاران سازمان ملی استاندارد نیز خواستار ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها شده و این موارد را از اولویت های مهم سازمان ملی استاندارد شمردند.
نظرات
 
 
 

سید نادر

1398/6/14
قنبید هم جزوه میوه ها شد!! چی توی این مملکت استاندارد هست که خودرو باشه،این طفلی هم معلوم نیست شوهرش یا باباش یا داداشش چه کله گنده ای هستن که این جایگاه سوری و الکی رو بهش دادن