چند میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی کشور مراجعه نکرده اند؟

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
سعید قیصر مدیرعامل سازمان اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور درباره سهمیه بنزین خودروهای فاقد معاینه فنی اظهار داشت: نباید برای مردم موانع متعدد به وجود آورد و ایجاد این موانع کار کارشناسی و دقیقی نیست و ما باید بر اساس یک ساختار فرهنگی به صورتی عمل کنیم که مردم برای سلامتی خود و خانوداه خود به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از فارس، وی ادامه داد: سهمیه بنزین خودروهای فاقد معاینه فنی حذف نمی شود و ما در رابطه با این موضوع باید به سمت فرهنگ سازی برویم تا مردم خود به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند. اقدامات محدودکننده یک کار غیرکارشناسی است. همچنین در خصوص مراجعات به مراکز معاینه فنی نیز باید اعلام کنم که به صورت میانگین روزانه 40 تا 45 هزار خودرو برای دریافت معاینه فنی به مراکز معاینه فنی سراسر کشور مراجعه می کنند.
مدیرعامل سازمان اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور در ادامه بیان داشت: باید یک عزم جدی برای برخورد با افرادی که به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی کنند به وجود بیاید و راهکار آن هم حضور پررنگ پلیس راهور و اعمال جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی است. تا زمانی که عزم جدی برای برخورد نباشد، طبیعتا مردم تمایلی برای دریافت معاینه فنی نخواهند داشت.
قیصر در پایان تصریح کرد: حدود 7 میلیون خودرو در کشور واجد شرایط معاینه فنی هستند که تا کنون به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده اند.
نظرات