مصرف روزانه بنزین کشور 22 میلیون لیتر کاهش یافت

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، مصرف روزانه بنزین که میانگین مصرف روزانه حدود 99 میلیون لیتر بود به حدود 77 میلیون لیتر در روز رسیده که نشان از کاهش 22 میلیون لیتری مصرف روزانه سوخت در کشور است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، مصرف روزانه بنزین یک روز قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت تا پایان 23 آبان ماه سال جاری به طور میانگین 98 میلیون و 700 هزار لیتر بود. این میزان مصرف در مدت مشابه سال گذشته حدود 89 میلیون لیتر در روز بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ادامه بیان داشت: میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از تاریخ 24 آبان سال جاری تا پایان روز جمعه 15 آذرماه سال جاری به 76 میلیون و 600 هزار لیتر در روز رسیده که نسبت به 23 روز ابتدایی آبان ماه سال جاری، 22 میلیون لیتر در روز کاهش داشته است.
گفتنی است طرح مدیریت مصرف سوخت با توجه به میانگین مصرف بالای سوخت در کشور با اهدافی همچون مبارزه با قاچاق سوخت، افزایش توان صادرات، اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد به صورت مستقیم و کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و شهرا در تاریخ 24 آبان ماه سال جاری آغاز شد. بر این اساس قیمت بنزین سهمیه ای 1500 تومان و آزاد 3 هزار تومان و قیمت بنزین سوپر 3500 تومان تعیین شد.
نظرات