آزادراه‌های الکترونیکی جدید کدامند؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور، تا پایان امسال تعداد زیادی از آزادراه های کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیکی مجهز خواهند شد.
به نقل از ایسنا، بهنام داودی در این خصوص گفت: در ابتدا و در مرحله آزمایشی چهار آزادراه تهران-ساوه، قزوین-زنجان، تهران-قم و کرج- قزوین را مجهز به سیستم اخذ عوارض الکترونیکی کردیم و در مرحله دوم ضمن آسیب شناسی مرحله نخست ۱۱ آزاد راه دیگر نیز به این سیستم مجهز می‌شوند.
۱۱ آزاد راه دیگری که به این سیستم مجهز خواهند بود شامل مسیرهای قم-کاشان، کاشان-نطنز-اصفهان، زنجان-تبریز، قزوین-رشت، ساوه-سلفچگان، تهران-تبریز، کنارگذر شمالی مشهد، مشهد-باغچه، بندرعباس-بندر شهید رجایی، ارومیه-تبریز، کنارگذر غربی اصفهان بوده و به علاوه آزادراه‌های همت-کرج و منطقه یک آزادراه تهران-شمال نیز همزمان با راه اندازی و افتتاح از سیستم اخذ عوارض الکترونیکی بهره مند خواهند بود. آزادراه همت-کرج در سال آینده افتتاح شده و به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
گفته می شود آزادراه های ارومیه-تبریز (قطعه چهارم) و بندرعباس-شهید رجایی نیز در مراحل نهایی برای الکترونیکی شدن قرار داشته و به زودی این طرح در این دو مسیر نیز اجرایی خواهد شد.
نظرات