جریمه ورود به طرح کاهش آلودگی هوا افزایش پیدا کرد

پوریا محمدیان یزدی مدیرکل حمل و نقل وزارت کشور و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در گفتگو با شبکه خبر اظهار داشت: برای برخورد با رانندگان متخلفی که وارد محدوده های ترافیکی می شوند دو کد جریمه داشتیم که این جریمه معادل 20 هزار تومان در جدول تخلفات پلیس راهور بود.
وی ادامه داد: همچنین کنار آن یک ظرفیت وجود دارد به نام ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات که اگر محدوده هایی به پیشنهاد پلیس راهور، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در شورای عالی ترافیک استان ها یا شورای ترافیک تهران مصوب شود، به منزله محدوده ممنوعه شناخته می شود.
محمدیان یزدی در ادامه افزود: ورود به این محدودها به منزله ورود ممنوع است و کد جریمه در نظر گرفته شده برای مناطق ورود ممنوع 90 هزار تومان است. این افزایش جریمه نقدی از 20 هزار تومان به 90 هزار تومان از روز سه شنبه 3 دی ماه سال جاری اعمال شده است.
نظرات