ناتوانی راننده در کنترل خودرو عامل 32 درصد از تصادفات کشور

سرهنگ عیسی گوهری رئیس پلیس راه استان کردستان اظهار داشت: حدود یک سوم تصادفات نه تنها در کشور بلکه در کل دنیا به علت سرعت زیاد و عدم رعایت احتیاط است. همچنین 49 درصد از تصادفات مربوط به واژگونی خودروها است که افزایش سرعت و استفاده ناصحیح از خودرو باعث ناتوانی راننده در کنترل خودرو و واژگونی می شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: زمانی که رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و احترام به قوانین رانندگی کند، ما شاهد بروز حوادث دلخراش نخواهیم بود. در حال حاضر خطای انسانی مهمترین دلیل تصادفات است و عوامل دیگری مانند مهندسی جاده و کیفیت خودرو نیز از دیگر موارد تاثیر گذار در تصادفات هستند.
سرهنگ گوهری در ادامه بیان داشت: اگر از همان کودکی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را به کودکان آموزش دهیم و یک فرهنگ سازی مناسب در این زمینه داشته باشیم، این موضوع به یک فرهنگ در جامعه بدل خواهد شد و ما شاهد اثرات مثبت آن در آینده خواهیم بود.
نظرات