عوارض آلایندگی وسایل نقلیه صرف توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی می شود

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به مصوبه جدید نمایندگان مجلس، عوارض آلایندگی وسایل نقلیه برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه خواهد شد.
به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه جدید خود و در طی بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 45 این مصوبه را به تصویب رساندند.
براساس قسمتی از این مصوبه شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صد در درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض آلایندگی وسایل نقلیه را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کند.
نظرات