افزایش قیمت خودرو در صورت عدم عرضه مناسب

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت قیمت خودرو تا پایان هفته گفت: قیمت خودرو به عرضه و تقاضا مربوط می شود. اگر عرضه مناسب در این هفته از سوی خودروسازان صورت نگیرد، قیمت خودرو باز افزایش خواهد یافت. متاسفانه در کشور آمار تولید وفروش خودرو محرمانه است و نمی شود آمار دقیقی از میزان تولید خودرو داشت، به همین دلیل نمی توان به صورت جامع درباره آینده قیمت خودرو پیش بینی داشته باشیم.
به گزارش خودروبانک و به نقل از تجارت نیوز، وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی خودروسازان و به دلیل سیاست های پولی کشور، تورم در سال آینده مجدد افزایش خواهد یافت. به همین دلیل قیمت خودرو نیز در سال آینده به شکل چشمگیری افزایش می یابد.
او در پاسخ به این پرسش که در فضای سیاسی و اقتصادی فعلی آیا ممکن است صادرات خودرو به بازارهای منطقه عملی شود؟ اظهار کرد: یکی از بازارهای جذاب صادراتی برای بنگاه های خودروسازی کشور عراق و سوریه بود. به دلیل اتفاقات اخیر و مناقشات سیاسی اخیر با کشور عراق، ورق صادرات خودرو به این بازار منطقه برگشت. در حال حاضر با توجه به تحریم ها و ناآرامی های سیاسی، صادرات خودرو به دو بازار عراق و سوریه روند ناپایداری دارد.
نظرات