از ابتدای امسال، میزان تولید خودروسازان داخلی چند دستگاه بوده است؟

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
از ابتدای سال جاری تاکنون، گزارش ها نشان می دهد که دو خودروساز بزرگ کشور بیشتر از 112 هزار و 489 دستگاه خودرو تولید کرده و نزدیک به 77 هزار و 704 دستگاه خودروی مختلف را در قالب تعهدات جاری و معوق به مشتریان خود تحویل داده اند. پیرو این موضوع از ابتدای سال جاری، کل تولید شرکت ایران خودرو معادل 62 هزار و 350 دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری، معادل 28 هزار و 215 دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده است. علاوه بر این، کل تولید تجمعی شرکت خودروسازی سایپا از ابتدای سال جاری معادل 50 هزار و 139 دستگاه بوده است که در مجموع معادل 49 هزار و 489 دستگاه خودرو در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری به مشتریان خود تحویل داده است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، در این گزارش به تولید روزانه شرکت های خودروسازی هم اشاره شده است و برای 29 اردیبهشت ماه، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجموع تعداد 3 هزار و 719 دستگاه خودرو را تولید کرده و مجموع تحویلی این دو شرکت معادل 2 هزار و 402 دستگاه بوده است. به صورت جداگانه، گروه صنعتی ایران خودرو در 29 اردیبهشت ماه تعداد 2 هزار و 49 دستگاه خودرو تولید است که و تنها یک هزار و 49 دستگاه آن در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری تحویل مشتریان شده است و گروه خودروسازی سایپا به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور، در 29 اردیبهشت ماه تعداد یک هزار و 670 دستگاه تولید کرده و مجموع خودروهای تحویلی آن به تعداد یک هزار و 353 دستگاه خودرو رسیده است.
نظرات