با اشتراک امداد سیار امدادخودرو ایران آشنا شوید

در دنیای مدرن ‌و افزایش روز افزون مشغله‌های روزمره دیگر فرصت دست به آچار شدن و رفع ایراد خودرو در راه و بیراهه برای بسیاری از رانندگان و مالکان خودرو میسر نیست.
از سوی دیگر با ارتقا فناوری‌های به‌کار رفته در خودروها، زمان آن رسیده تا کار را به کاردان بسپاریم و از امدادخودروایران خدمت بگیریم.
شما می‌توانید با دریافت اشتراک امداد سیار به خانواده بزرگ امدادخودرو ایران بپیوندید و دیگر نگران خودرویتان نباشید.
کافی است به وب سایت www.096440.com مراجعه و یا با شماره سراسری امدادخودرو ایران ۰۹۶۴۴۰ زیر کلید ۳ تماس بگیرید.
نظرات