در طرح تبدیل سایپا بجای برلیانس H320 اتوماتیک، برلیانس H230 معمولی تحویل بگیرید

باتوجه به بخشنامه شماره 115233 گروه خودروسازی سایپا در رابطه با دعوتنامه پیشنهادی و طرح تبدیل، مشتریان پارس خودرو و کسانی که خودروی برلیانس H320 اتوماتیک را ثبت نام کرده اند، به صورت پیشنهادی دعوتنامه دریافت برلیانس H230 معمولی دریافت خواهند کرد.

در راستای مدیریت تعهدات معوق و کسب رضایت مشتریان، گروه خودروسازی سایپا دعوتنامه برلیانس H230 معمولی را جهت پاسخ به تعهدات غیرقابل انجام برلیانس H320 اتوماتیک به صورت پیشنهادی صادر کرده است. لازم به توضیح است که دعوتنامه های پیشنهادی صادر شده در صورت تایید مشتری، بدون پرداخت وجه و با سود مشارکت و سود تاخیر خودروی برلیانس H230 معمولی جایگزین می شود و در صورت تمایل مشتری برای شرکت در این طرح تبدیل، لازم است که به ادارات منطقه ای فروش مراجعه کرده و درخواست خود را اعلام کنند تا خودرو به ایشان تخصیص گردد.

نظرات