شرکت های خودروسازی ملزم به عرضه خودرو در بورس می شوند

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اعلام کرد که براساس گزارشات و جلساتی که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شد، قرار است که شرکت ‌های خودروساز داخلی ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس شوند.

طبق اطلاعات بدست آمده، خودرو و ساماندهی بازار خودرو یکی از اولویت‌ های اصلی کمیسیون صنایع و معادن بوده و در طول این دو سه ماه اخیر با یک کار فشرده، طرحی با موضوع ساماندهی بازار و صنعت خودروهای سبک آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون صنایع تحت بررسی قرار دارد و کارهای کارشناسی بر روی آن انجام می شود، اما طی هفته آتی طرح به صحن مجلس آمده و رای گیری خواهد شد.

یکی از موضوعات مطرح شده در طرح ساماندهی بازار خودر، همانطور که در ابتدا گفتیم عرضه خودرو در بورس است و در این خصوص اعلام شده که ارائه خودرو در بورس کالا، موضوع تحت بررسی نمایندگان مجلس برای سامان بخشیدن به بازار خودرو است و طبق گزارشات منتشر شده، قرار است که شرکت ‌های خودروساز داخلی ملزم به عرضه خودرو تنها از طریق بورس شوند!.

به بیانی ساده تر، برای خودروها و براساس فرمول قیمت گذاری یک پایه قیمتی تعیین خواهد شد و سپس عرضه آنان در بورس صورت خواهد گرفت تا قیمت نهایی آنان براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و رقابتی شود و در نهایت شرکت های خودروسازی محصولات خود را با آن قیمت به فروش برسانند.

نظرات