مشکل قطعه‌سازان از دید دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان چیست؟

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
در حاشیه ی نمایشگاه خودروی تهران فرصتی دست داد تا گفتگویی با آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان داشته باشیم در در خصوص مشکلات پیش روی صنعت قطعه سازی کشور داشته باشیم.
یکی از نکاتی که دراین گفتگو مطرح شد این است که قطعه سازی کشور از کمبود سرمایه گذار رنج می برد و حتی سرمایه گذاران خارجی با وجود به بار نشستن برجام همچنان علاقه ای به سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی ایران ندارند و دلیل این امر نیز ضرر ده بودن بسیاری از کارخانه های قطعه سازی در کشور است.
در ادامه می توانید شرح کامل این گفتگو را مشاهده کنید.

نظرات