فراخوان هزاران دستگاه مزدا 3 و مزدا 2 مونتاژ ژاپن

پیدا کردن موقعیت مناسب نشستن پشت فرمان یک مهارت است. از طرف دیگر اگر صندلی خودرویی باعث شود انجام این کار غیرممکن باشد، یک دلیل خوب برای صدور یک فراخوان است.
مزدا برای 173.859 دستگاه خودرو که شامل مزدا 2 مدل 2011، مزدا 3 مدل 2010 تا 2011 و مدل اسپرت مزدا اسپید 3 مدل 2010 تا 2011 می شود یک فراخوان صادر کرده است. تمام این سه مدل خودروی ذکر شده مونتاژ ژاپن هستند و تاریخ تولید آنها بین 7 اکتبر 2008 و 30 سپتامبر 2010 است.
مشکل این خودروها همانطور که احتمالا حدس زدید مربوط به صندلی های آنهاست. بخشی از صندلی که رابط بالابرنده تنظیم ارتفاع صندلی نامیده می شود ممکن است استحکام لازم را نداشته باشد یا به درستی به محل اتصال خود وصل نشده باشد و باعث شود قطعه رابط ترک بخورد یا مهره های آن جدا شوند.

مزدا 2

مزدا 2

اگر یکی از این دو حالت رخ دهد ممکن است صدای تق تق غیرعادی از صندلی شنیده شود. این صدا به تنهایی آزاردهنده است ولی مشکل اصلی بدتر از این است. اگر رابط بالابرنده کاملا از قاب صندلی جدا شود، ممکن است زاویه صندلی انحراف پیدا کند و همانطور که مزدا می گوید احتمال دارد راننده نتواند موقعیت صحیح نشستن پشت فرمان را حفظ کند.
زاویه غیرعادی قرار گرفتن صندلی نه تنها هنگام رانندگی ناراحت کننده است بلکه ممکن است خطرناک نیز باشد. اگر ذهن راننده درگیر زاویه غیرعادی صندلی باشد ممکن است احتیاط لازم در رانندگی را از دست بدهد که مسلما عواقب خوشایندی نخواهد داشت.
طبق زمان بندی حدودا اواخر ماه مارس به مالکین این خودروها اطلاع داده می شود. نمایندگی ها رابط بالابرنده صندلی راننده را بازدید می کنند. اگر ترکی در آن مشاهده نشود، پایه های تقویت کننده را به صندلی اضافه می کنند و تعداد مهره های آن را افزایش می دهند. اگر ترکی مشاهده شود کل قسمت تنظیم ارتفاع صندلی را با یک نمونه نو تعویض می کنند.
نظرات