منو به اسم خودم صدا کن

عکس نویسنده
فرهاد کاشانی
نویسنده
به نقل از وبسایت مهندس فرهاد کاشانی: سال ها پیش حداقل یک مقاله و شاید دو تا راجع به نامگذاری ماشین ها و تلفظ های مختلف آن نوشته ام. اخیراً در اینستاگرام مطلبی راجع به نیسان جوک یا جوکی نوشتم که باعث شد این مطلب دوباره به نظرم بیاید که اگر ماشینی مثل فولکس در امریکا VW خوانده می شود و در آلمان Faveh .
V در آلمانی F تلفظ می شود و W بصورت V تلفظ می شود پس VW در آلمانی میشود FV.
خلاصه آیا باید ماشین ها را با تلفظ کشور سازنده بخوانیم یا تلفظ امریکایی که مشتری بزرگ است یا تلفظ ایرانی؟
مثلاً ما می گوییم بنز. امریکایی ها می گویند مرسدس، ایتالیایی ها آن را مرچدس می نامند و خود آلمان ها اکثراً آنرا دایملر می خوانند زیرا در ترکیب دایملر و بنز، دایملر شرکت غالب بود و بنز مغلوب و درستش این است که نام غالب روی نام شرکت گذاشته بشود.
همین نیسان جوک را در اینترنت در یک سایت ژاپنی به نام جوکه یافتم و در آلمان می شود “یوکه”.
همین ماشین پورشه خودمان که آلمانی ها هم آنرا پورشه تلفظ می کنند امریکایی ها آنرا پورش یا پورشا تلفظ می کنند و در عربستان بورشه هست!! یا پونتیاک ما در اصطلاح رسمی امریکایی پانتیاک ولی در عمل پانیاک بود و لابد در عربستان بونتیاک است.
فورد ماستنگ که مرا کشته و چرا از اول بعضی آن را موستانگ خواندند نمی دانم.
از همه خنده دارتر ماشین تسلا است. فکر می کنید که دیگر تسلا مگر چه چیزی دیگری می تواند باشد؟
در حالیکه امریکایی ها آنرا تسلا می خوانند آقای ایلان ماسک و انگلیسی ها و استرالیایی ها آنرا “تزلا” می خوانند. فکر کنید که بین کشور سازنده و رئیس هیئت مدیره در مورد تلفظ اتفاق نظر نیست.
یادم هست که در دوران نوجوانی با دوستی بحث می کردیم که آیا نام دختر پرزیدنت کندی کارولین بود یا کرولاین. دوستم اصرار داشت که کارولین صحیح است زیرا فامیلشان که خلبان نیروی هوایی بوده و در امریکا دوره می دیده یک بار برای بازدید کاخ سفید رفته بودند و او دخترخانم را کارولین صدا می زند و او برمی گردد. جواب این بود که این دلیل نمی شود. اگر ایشان را رقیه هم صدا می کردند احتمالاً از کنجکاوی برمی گشت و جواب می داد ولی دلیلی بر درست تلفظ کردن نام وی نبود.
حالا که صحبت اسم شد. ما در فارسی ممکن است مثلاً عبدالرضا را عبدی صدا کنیم و محمد را ممد. در امریکا مخفف رابرت می شود “راب” یا “برت” یا “باب” که سومی اصلاً ربطی ندارد یا به جان می گویند جک. فکر کنید که آدم محمد را مخفف کرده و حسین صدا کند. یا ریچارد می شود دیک که باز اصلاً ربطی ندارد. امان از دست این اسم ها.
نظرات